I spissen for næringsutvikling i Sunnhordland
Frå ung entreprenør til moden bedrift

UNGT ENTREPRENØRSKAP

ETABLERARVEILEDNING

INKUBATOR

INDUSTRINETTVERK

TENESTER

 

Tidleg ute | Eit inkubatorportrett

I Narvik sit ein kar i ein taxi. Dører går opp og vert lukka. Alltid eit nytt andlet. Ein ny samtale. Alltid eit høve til å gjere kvardagen litt enklare for den i passasjersetet. Men. Det er alltid eit men. Kvifor skal ikkje det organisatoriske rundt kvardagen betrast? Kvifor skal ein driva med vaktlister på Excel-ark og ringerunde kvar gong ein treng nokon til å ta ei ekstravakt?

0 comments

Ferdig skanna | Eit inkubatorportrett

Bølgene minner om store hus der dei kjem veltande over reketrålaren. I Barentshavet er det svart. Beksvart. Ute på dekket står ein ungdom og arbeidar med trålen. Det er ein kamp om å halda seg på beina. Men guten er sta og iherdig. Sjølv om det iskalde saltvatnet piskar han i ansiktet, står han på. Den brutale starten på arbeidslivet har nok forma den unge mannen. Innsatsen vart lagt merke til då – og seinare. Kunnskap og innsats har opna dører. No har han sjølv opna ei ny. Gründerdøra.

0 comments

Brevskrivaren | Eit inkubatorportrett

For nokre år sidan sat ein gutunge på 14 år på Varaldsøy og skreiv brev til seg sjølv. Innhaldet var målretta og det inneheldt hemmelege opplysningar. Om han sjølv. Og framtida. – Eg skal starte mi eigen bedrift når eg blir stor! Ja, det sto det. No er guten godt vaksen. Og karen er blitt bedriftseigar saman med tre andre. Ein målretta bedriftseigar og gründer.

0 comments
StartOpp-kurs

StartOpp-kurs Tysnes

Atheno StartOpp-kurs er eit tilbod Tysnes kommune tilbyr deg som er nysgjerrig på å starte eigen bedrift. Her får du tips om kva som er smart å tenke på før ei etablering. Du får også møte ein gründer og delta i morosam og lærerik gruppeoppgåve.

0 comments
StartOpp-kurs

StartOpp-kurs Bømlo

Atheno StartOpp-kurs er eit kurs Bømlo kommune arrangerer i samarbeid med Atheno, og er for deg som er nysgjerrig på å starte eigen bedrift. Her får du tips om kva som er smart å tenke på før ei etablering. Du får også møte ein gründer og sjå korleis ein arbeider med ein forretningsplan.

0 comments
StartOpp-kurs

StartOpp-kurs Stord

Atheno StartOpp-kurs er eit tilbod Stord kommune arrangerer i samarbeid med Atheno, og er for deg som er nysgjerrig på å starte eigen bedrift. Her får du tips om kva som er smart å tenke på før ei etablering. Du får også møte ein gründer og sjå korleis ein arbeider med ein forretningsplan.

0 comments
Ove Steinsland

Kontroll på kontrollane | Eit inkubatorportrett

Ove Steinsland er kjend for å bryte bølgetoppane på eit lite seglbrett i høg fart, og for å danse ned dei brattaste fjellsidene på laussnøski. Men siste året har mesteparten av tida gått med til å bygge opp si eigen bedrift saman med kamerat og tidlegare jobbpartnar Bernth Torsvik. Dei har utvikla eit digitalt verktøy som blant anna vil kunne gjera el-kontrollar mykje meir tidseffektive enn i dag. 

0 comments
Erling Borgen

Under overflata | Eit inkubatorportrett

På Tysnes har ein gjort seg nytte av det ein kan hauste frå havet i hundrevis av år. Notida set nye krav til dei som skal hauste frå den blå åkeren. Fortøyingar til laksemerdar. Fjellboltar på djupt vatn. Alt dette og mykje anna må vere i orden om ein skal lukkast som oppdrettarar. Og det er her Njord Aqua AS kjem inn i bilete.

0 comments

Atheno kurs: Marknad og moglegheiter

Me inviterer deg til kurset «Marknad og moglegheiter». 

0 comments

Meir info og påmelding til Camp Atheno her!

Har du lyst til å prøva noko heilt nytt? Arbeida saman med andre og skapa noko? Då er Camp Atheno noko for deg. For fyrste gong i Sunnhordland får du høve til å utvikla ein idé til ein forretningsidé i løpet av ei intensiv helg.

0 comments