I spissen for næringsutvikling i Sunnhordland
Frå ung entreprenør til moden bedrift

UNGT ENTREPRENØRSKAP

ETABLERARVEILEDNING

INKUBATOR

INDUSTRINETTVERK

TENESTER

 

Atheno arrangement for medlemsbedrifter: Sommartreff – Innovasjon og nyskaping

Foredrag med Morten William Knutsen som tek føre seg kva som skapar innovasjon, nødvendigheten av nyskaping, og sist men ikkje minst – teknikkar og verktøy for å få det til. Dette må du ikkje gå glipp av! 

0 comments
arrangementillustrasjon01

Atheno arrangement: Kva muligheter finnes for tilskot og lån til nye prosjekt?

Vil du vite meir om muligheitene for lån og tilskot til prosjekt i di bedrift? Meld deg på vårt arrangement, og få nyttig informasjon frå Innovasjon Norge Hordaland, Forskingsrådet og GCE Subsea. 

0 comments
stordkonferansen2016

Stordkonferansen 9. juni – Me riggar oss for framtida!

Vår leverandørindustri er inne i ein krevjande, men viktig fase der kostnadskutt, effektivisering og omstilling er ein del av kvardagen. Årets konferanse har tema som rettar seg både mot leveransar til norsk sokkel og korleis norsk sokkel kan optimaliserast,  samstundes som me vender blikket mot nye forretningsområder.

0 comments
vildubligrunder

Innovasjon Norge vil møte lokale gründerar

Har du ein idé men lurer på om den er god nok til å realisere? No kan du få tips og råd gjennom kurset «Frå idé til marknad» som Atheno arrangerer i samarbeid med Innovasjon Norge.

0 comments
forskarfabrikken2016

Forskarfabrikken sin sommarskule 2016

Stjernestøv, elektrisk magi og den usynlige verden! Ein annleis sommarskule full av eksperiment og leiken matematikk! 

0 comments

Introduksjonskurs i Netthandel og Marknadsføring

Har du ein idé om eit netthandel-konsept, men du veit ikkje kor du skal begynne? Då er dette introduksjonskurset perfekt for deg.

0 comments

Spanande program i samarbeid med NCE Maritime CleanTech og BTO

Har du eller di bedrift ein god idé som de ynskjer hjelp til å validere på ein raskest mogeleg måte? Vil du lære meir om å laga nyskapande produkt- og forretningsmodellar og lære meir om marknad og investeringsmuligheter? Det kan de få hjelp til ved å delta i vårt spanande og lærerike program, ACCEL Maritime CleanTech, som vil foregå på Stord 27. oktober og 10. november. Påmeldingsfrist er 22. oktober.  

0 comments
IMG_1625

10 nye år med Atheno inkubator

Fantastisk gledeleg nyheit for Atheno, eigarar og for regionen. Siva har meddelt at Atheno Inkubator har kome med i det nye nasjonale inkubatorprogrammet som varer i 5 år, frå 2016, med moglegheit for forlenging i ytterlegare 5 år, dersom ein innfrir på målsetningar.

0 comments
Anne-Grete-Sandtorv

Kurs innan sal og service

Bømlo kommune og Atheno inviterer med dette inn til Kurs innan sal og service. Kurset, som er gratis, tek for seg grunnleggjande kommunikasjon i møte med kunden. Bevisstgjering kring eigne tankar og haldningar, og korleis dette verkar inn på oss i rolla som seljar, samt teknikkar for å endra desse. Trening på gode salssamtaler, gode strategiar og teknikkar for å nå salsmål, og metodar for eigenmotivasjon i salsarbeidet.

0 comments

Informasjon om Regionalt etablerarfond

Hordaland fylkeskommune har oppretta ei ordning med tre regionale etablerarfond. Etablerarfondet i Sunnhordland er det Samarbeidsrådet som er forvaltar for. Søknader vert behandla fortløpande.

0 comments