I spissen for næringsutvikling i Sunnhordland
Frå ung entreprenør til moden bedrift

UNGT ENTREPRENØRSKAP

ETABLERARVEILEDNING

INKUBATOR

INDUSTRINETTVERK

TENESTER

 

Vil du delta på Atheno Accel?

Vil du delta på Atheno Accel?

Accel Atheno er eit intensivt program for bedrifter som ynskjer å vekse. Den 23. - 24 april er Accel-kurset spesielt for gründerar og oppstartsbedrifter. Det er framleis nokre ledige plassar ...
Les meir
Klar for stjernestøv og elektrisk magi?

Klar for stjernestøv og elektrisk magi?

Forskarfabrikkens sommarskule er ei veke med fordjuping i naturvitskap for elevar som skal opp i 5-7. trinn til hausten. Gjennom ei heil veke i august får ungane muligheit til å ...
Les meir
SkatteFUNN miniseminar på Bømlo og Stord den 9. april

SkatteFUNN miniseminar på Bømlo og Stord den 9. april

Planlegg du å utvikle eit nytt produkt eller ei ny teneste? Eller har du en idé om korleis di bedrift kan produsere på ein smartere måte? Atheno inviterer i samarbeid med ...
Les meir
Kurs i sosiale medier

Kurs i sosiale medier

Ynskjer du å nå ut med produkta eller tenestene dine til eit større publikum? Då er du velkommen til å delta på vårt kurs i sosiale medier, med hovudvekt på ...
Les meir
Nye teknologiar på dagsorden i nytt Atheno-klyngeprosjekt

Nye teknologiar på dagsorden i nytt Atheno-klyngeprosjekt

Atheno og våre klyngepartnarar i Sunnhordland tek nye grep for å sette lokal industri i stand til å oppretthalde si konkurransekraft. Målet er å gjere kommande generasjonar lokale industriarbeidarar i ...
Les meir
Bli med på StartOpp-kurs 14. februar

Bli med på StartOpp-kurs 14. februar

Atheno StartOpp-kurs er eit tilbod til deg som er nysgjerrig på å starte eigen bedrift. Her får du tips om kva som er smart å tenke på før ei etablering ...
Les meir
Atheno Digital – eit kompetanseprogram innan digitalisering

Atheno Digital – eit kompetanseprogram innan digitalisering

Atheno lanserer nytt kompetanseprogram innan digitalisering. Du kan lese meir om det spanande tilbodet ved å besøkje athenodigital.no: Besøk athenodigital.no ...
Les meir
Nyskapingskonferansen – Haustens viktigaste møteplass

Nyskapingskonferansen – Haustens viktigaste møteplass

I år har Nyskapingskonferansen eit svært spennande program å by på. Har du sjekka det ut? Eller meldt deg på? Ole, Hugo og Kathrine er nokre av dei du får ...
Les meir