I spissen for næringsutvikling i Sunnhordland
Frå ung entreprenør til moden bedrift

UNGT ENTREPRENØRSKAP

ETABLERARVEILEDNING

INKUBATOR

INDUSTRINETTVERK

TENESTER

 

Nytt ACCELAtheno-program i haust

Nytt ACCELAtheno-program i haust

Har du vekstambisjonar for di bedrift? Då må du sjekke ut vårt tilbod om deltaking på ACCELAtheno-programmet i september og oktober. Tilbodet går til etablerte bedrifter i Sunnhordland. Dette er ...
Les meir
Frå idé til marknad

Frå idé til marknad

Vegen fra idé til marknad startar med å la kundane avgjere om idéen din er god. Atheno og Innovasjon Norge inviterer difor til kurset «Frå idé til marknad» slik at ...
Les meir
Har du meldt deg på Stordkonferansen?

Har du meldt deg på Stordkonferansen?

Den 19. Stordkonferansen vert arrangert torsdag 7. juni på Stord Hotell. Med utgangspunkt i leverandørane til olje- og gass industrien vil Stordkonferansen i år ha eit sterkare fokus på kva ...
Les meir
SkatteFUNN-kurs 11. juni

SkatteFUNN-kurs 11. juni

Planlegg du å utvikle eit nytt produkt eller ei ny teneste? Eller har du en idé om korleis di bedrift kan produsere på ein smartere måte? Atheno inviterer i samarbeid med ...
Les meir
Vil du delta på Atheno Accel?

Vil du delta på Atheno Accel?

Accel Atheno er eit intensivt program for bedrifter som ynskjer å vekse. Den 23. - 24 april er Accel-kurset spesielt for gründerar og oppstartsbedrifter. Det er framleis nokre ledige plassar ...
Les meir
Klar for stjernestøv og elektrisk magi?

Klar for stjernestøv og elektrisk magi?

Forskarfabrikkens sommarskule er ei veke med fordjuping i naturvitskap for elevar som skal opp i 5-7. trinn til hausten. Gjennom ei heil veke i august får ungane muligheit til å ...
Les meir
SkatteFUNN miniseminar på Bømlo og Stord den 9. april

SkatteFUNN miniseminar på Bømlo og Stord den 9. april

Planlegg du å utvikle eit nytt produkt eller ei ny teneste? Eller har du en idé om korleis di bedrift kan produsere på ein smartere måte? Atheno inviterer i samarbeid med ...
Les meir
Kurs i sosiale medier

Kurs i sosiale medier

Ynskjer du å nå ut med produkta eller tenestene dine til eit større publikum? Då er du velkommen til å delta på vårt kurs i sosiale medier, med hovudvekt på ...
Les meir