I spissen for næringsutvikling i Sunnhordland
Frå ung entreprenør til moden bedrift

UNGT ENTREPRENØRSKAP

ETABLERARVEILEDNING

INKUBATOR

INDUSTRINETTVERK

TENESTER

 

Me søkjer kreativ prosjektleiar!

Er du prosjektleiar og ein sterk relasjonsbyggjar? Har du eit brennande engasjement for menneske, nyskaping og utvikling? Har du god forståing for omstilling, forbetringsarbeid og digitale prosessar? Då treng me deg!

0 comments

Kreativitet og innovasjon i bedrift

Kva er kreativitet og innovasjon? Går det an å arbeide kreativt i team? Og korleis kan me implementere dette i vår bedrift? Sentrale spørsmål som fleire har fått kjennskap til denne våren.

0 comments

Problemløysaren | Eit inkubatorportrett

Den store semitraileren frå Stavanger dundrar nordover E39. På Føyno svingar den av og set kursen mot Bømlo. Personbilar og motorsyklistar skvett til sida når den digre doningen kjem køyrande på den tidvis altfor smale vegen. Vogntoget svingar inn til verksemda som er mottakar av lasta. Bakdørene på hengaren vert opna. Og der inne, faststroppa til golvet, der står ein halvlasta europalle som kunne fått plass i ein liten varebil. Elles er det tomt. Kubikk på kubikk med luft. Utanfor står Kennet Åsheim og en kollega. Dei møter kvarandre med blikket. Klør seg i hovudet. Lett håveristing følgjer. Aha-opplevinga denne dagen i 2011 skal visa seg å bli startskotet for Fraktportalen AS i 2015.

0 comments

For deg som går med spennande planar

Vurderer du å realisere di eigen verksemd? Då er Regionalt Etablerarfond verdt å sjekke ut. Tilskot frå etablerarfondet skal bidra til gjennomføring av naudsynte tiltak i tidleg oppstartsfase, og gje gründaren kompetanse om marknad og økonomi. Det er Samarbeidsrådet for Sunnhordland som administrerer midlane i fondet. Framleis nysgjerrig? Då må du sjekke ut denne lenka: http://samarbeidsraadet-sunnhordland.no/prosjekt/regionalt-naeringsfond-3

0 comments

Stordkonferansen 7. juni 2017

Stordkonferansen 7. juni vert ein viktig møteplass med fokus på både bærekraft og konkurransekraft for leverandørindustrien framover! 

0 comments

Forskarfabrikken sin sommarskule 2017

Glitrande krystallar, skjelettforskning og ville eksplosjonar! Ein annleis sommarskule full av eksperiment og leiken matematikk! 

0 comments

Klar for ein speeddate?

Presentasjonsrunde. Smart oppstart. Etablerartilskot. Nettverk. Speeddate. Seks ord som samanfattar kva du får ein smakebit av på kurset «Fra idé til marked» som Atheno og Innovasjon Norge arrangerer på Stord 4. april.

0 comments

Welcome to the cirkus | UE Sunnhordland på fylkesmessa i Bergen

I det musikken dundrar gjennom høgtalarane i salen på Amalie Skram VGS i Bergen er sirkuset i gang. Sirkus UE. Dei beste ungdomsbedriftene i Hordaland entrar manesjen for å vise fram kva dei har å by på. Elevar frå Bømlo, Fitjar, Kvinnherad og Stord. Og resten av fylket. Innovative. Framoverlente. Høflege og inspirerande unge lovande. Fabelaktige er dei!

0 comments

Brubyggjarane | Eit inkubatorportrett

Dei enorme bølgene bryt mot plattformskroget. Veret og den dårlege sikten gjer det umogleg for helikoptera å lande på helidekket. Det er berre ein måte evakuere dei om bord på. Via Tectrans sitt teleskoprøyr der offshorearbeidarane kan gå tørrskodd ned på akterdekket til supplybåten som ligg stabilt på plass. I det sistemann er trygt om bord lettar teleskopet frå akterdekket, kapteinen gir full gass framover og båten beveger seg sakte og duvande framover gjennom dei enorme vassmassane. Situasjonen er under kontroll. Tectrans-løysinga løyste den farlege situasjonen smertefritt.

0 comments

Tidleg ute | Eit inkubatorportrett

I Narvik sit ein kar i ein taxi. Dører går opp og vert lukka. Alltid eit nytt andlet. Ein ny samtale. Alltid eit høve til å gjere kvardagen litt enklare for den i passasjersetet. Men. Det er alltid eit men. Kvifor skal ikkje det organisatoriske rundt kvardagen betrast? Kvifor skal ein driva med vaktlister på Excel-ark og ringerunde kvar gong ein treng nokon til å ta ei ekstravakt?

0 comments