I spissen for næringsutvikling i Sunnhordland
Frå ung entreprenør til moden bedrift

UNGT ENTREPRENØRSKAP

ETABLERARVEILEDNING

INKUBATOR

INDUSTRINETTVERK

TENESTER

 

Stordkonferansen 7. juni 2017

Stordkonferansen 7. juni vert ein viktig møteplass med fokus på både bærekraft og konkurransekraft for leverandørindustrien framover! 

0 comments

Forskarfabrikken sin sommarskule 2017

Glitrande krystallar, skjelettforskning og ville eksplosjonar! Ein annleis sommarskule full av eksperiment og leiken matematikk! 

0 comments

Klar for ein speeddate?

Presentasjonsrunde. Smart oppstart. Etablerartilskot. Nettverk. Speeddate. Seks ord som samanfattar kva du får ein smakebit av på kurset «Fra idé til marked» som Atheno og Innovasjon Norge arrangerer på Stord 4. april.

0 comments

Welcome to the cirkus | UE Sunnhordland på fylkesmessa i Bergen

I det musikken dundrar gjennom høgtalarane i salen på Amalie Skram VGS i Bergen er sirkuset i gang. Sirkus UE. Dei beste ungdomsbedriftene i Hordaland entrar manesjen for å vise fram kva dei har å by på. Elevar frå Bømlo, Fitjar, Kvinnherad og Stord. Og resten av fylket. Innovative. Framoverlente. Høflege og inspirerande unge lovande. Fabelaktige er dei!

0 comments

Brubyggjarane | Eit inkubatorportrett

Dei enorme bølgene bryt mot plattformskroget. Veret og den dårlege sikten gjer det umogleg for helikoptera å lande på helidekket. Det er berre ein måte evakuere dei om bord på. Via Tectrans sitt teleskoprøyr der offshorearbeidarane kan gå tørrskodd ned på akterdekket til supplybåten som ligg stabilt på plass. I det sistemann er trygt om bord lettar teleskopet frå akterdekket, kapteinen gir full gass framover og båten beveger seg sakte og duvande framover gjennom dei enorme vassmassane. Situasjonen er under kontroll. Tectrans-løysinga løyste den farlege situasjonen smertefritt.

0 comments

Tidleg ute | Eit inkubatorportrett

I Narvik sit ein kar i ein taxi. Dører går opp og vert lukka. Alltid eit nytt andlet. Ein ny samtale. Alltid eit høve til å gjere kvardagen litt enklare for den i passasjersetet. Men. Det er alltid eit men. Kvifor skal ikkje det organisatoriske rundt kvardagen betrast? Kvifor skal ein driva med vaktlister på Excel-ark og ringerunde kvar gong ein treng nokon til å ta ei ekstravakt?

0 comments

Ferdig skanna | Eit inkubatorportrett

Bølgene minner om store hus der dei kjem veltande over reketrålaren. I Barentshavet er det svart. Beksvart. Ute på dekket står ein ungdom og arbeidar med trålen. Det er ein kamp om å halda seg på beina. Men guten er sta og iherdig. Sjølv om det iskalde saltvatnet piskar han i ansiktet, står han på. Den brutale starten på arbeidslivet har nok forma den unge mannen. Innsatsen vart lagt merke til då – og seinare. Kunnskap og innsats har opna dører. No har han sjølv opna ei ny. Gründerdøra.

0 comments

Brevskrivaren | Eit inkubatorportrett

For nokre år sidan sat ein gutunge på 14 år på Varaldsøy og skreiv brev til seg sjølv. Innhaldet var målretta og det inneheldt hemmelege opplysningar. Om han sjølv. Og framtida. – Eg skal starte mi eigen bedrift når eg blir stor! Ja, det sto det. No er guten godt vaksen. Og karen er blitt bedriftseigar saman med tre andre. Ein målretta bedriftseigar og gründer.

0 comments
Ove Steinsland

Kontroll på kontrollane | Eit inkubatorportrett

Ove Steinsland er kjend for å bryte bølgetoppane på eit lite seglbrett i høg fart, og for å danse ned dei brattaste fjellsidene på laussnøski. Men siste året har mesteparten av tida gått med til å bygge opp si eigen bedrift saman med kamerat og tidlegare jobbpartnar Bernth Torsvik. Dei har utvikla eit digitalt verktøy som blant anna vil kunne gjera el-kontrollar mykje meir tidseffektive enn i dag. 

0 comments
Erling Borgen

Under overflata | Eit inkubatorportrett

På Tysnes har ein gjort seg nytte av det ein kan hauste frå havet i hundrevis av år. Notida set nye krav til dei som skal hauste frå den blå åkeren. Fortøyingar til laksemerdar. Fjellboltar på djupt vatn. Alt dette og mykje anna må vere i orden om ein skal lukkast som oppdrettarar. Og det er her Njord Aqua AS kjem inn i bilete.

0 comments