Nytt ACCELAtheno-program i haust

Har du vekstambisjonar for di bedrift? Då må du sjekke ut vårt tilbod om deltaking på ACCELAtheno-programmet i september og oktober. Tilbodet går til etablerte bedrifter i Sunnhordland. Dette er ei rimeleg investering som kan gje stort utbyte. Programmet er støtta med allmennyttige midlar frå Sparebanken Vest. Sjekk ut lenka for meir info.

https://www.accel.no/accel-atheno-2018/