Lastar Hendingar

Tidlegare Hendingar

Hendingar søk og visingsnavigasjon

Hending visingsnavigasjon

september 2018

Accel Atheno Bedrift (dag 1)

3. september 2018 kl. 08.0017.00
Verket, Vabakkjen 6
Stord, 5417 Norway
+ Google-kart
Gratis

ACCEL Atheno på Stord er eit intensivt akseleratorprogram for ambisiøse selskap som ynsker å vekse. Målet er å auke din moglegheit for suksess! Programmet gir deg kunnskap om smidig forretningsutvikling og ulike vekststrategiar. Du får også diskutert dine utfordringa med andre i liknande situasjonar, og du får råd frå våre dyktige rådgjevarar.

Finn ut meir »

Økonomikurs

18. september 2018 kl. 09.0012.00
Verket, Vabakkjen 6
Stord, 5417 Norway
+ Google-kart
300kr

Grunnleggjande forståing for regnskap og økonomistyring Kva er god styringsinformasjon? Økonomiske og regnskapsmessige begrep Dokumentasjonsplikt - lover og reglar Finansiering Overgang frå oppstart til driftsfase Kurshaldar Marianne Aarbø, seniorbedriftsrådgjevar Tveit Regnskap

Finn ut meir »

Industritanken

20. september 2018 kl. 19.3021.30
Verket, Vabakkjen 6
Stord, 5417 Norway
+ Google-kart
Gratis

Skal industrien i Sunnhordland halde fram og utvikle seg vidare er samarbeid ein heilt avgjerande nøkkel. Atheno ynskjer å få ulike næringslivsaktørar til å møtast og lanserer no tenketanken og møteplassen Industritanken. Tenketanken skal arbeide med å auke kunnskap og oppslutning om utvikling av industrien i regionen. Industritanken skal jobbe med kunnskapsutvikling- og deling, knytte industri og akademia tettare saman, samt sette agenda og inspirere. Industritanken er eigd av Atheno AS, og har blitt ein realitet etter initiativ frå medlemsbedrifter…

Finn ut meir »

oktober 2018

Accel Atheno Bedrift (dag 2)

1. oktober 2018 kl. 08.0017.00
Verket, Vabakkjen 6
Stord, 5417 Norway
+ Google-kart

ACCEL Atheno på Stord er eit intensivt akseleratorprogram for ambisiøse selskap som ynsker å vekse. Målet er å auke din moglegheit for suksess! Programmet gir deg kunnskap om smidig forretningsutvikling og ulike vekststrategiar. Du får også diskutert dine utfordringa med andre i liknande situasjonar, og du får råd frå våre dyktige rådgjevarar.

Finn ut meir »

Nyskapingskonferansen

17. oktober 2018 kl. 08.1515.00
Stord Hotell, Kjøtteinsvegen 67
Stord, 5411 Norway
+ Google-kart

Nyskapingskonferansen er ein årleg augneopnar for alle som er opptekne av nye trendar og moglegheiter knytt til innovasjon og entreprenørskap. Konferansen er også ein framifrå møteplass og nettverksarena. Blir du med får du med deg engasjerande foredrag og innsikt i spennande ting som skjer lokalt og nasjonalt akkurat no!

Finn ut meir »

november 2018

DnB NXT

1. november 2018 kl. 08.0017.00
Verket, Vabakkjen 6
Stord, 5417 Norway
+ Google-kart
Finn ut meir »

Industritanken – Noreg si smartaste fiskerihamn

8. november 2018 kl. 18.3021.00
Langevåg Bygdatun, Hovlandsvegen 3
Bømlo, 5443 Norway
+ Google-kart
Gratis

8.november kl 18.30 inviterer Industritanken og Bømlo Fiskerihavn til idedugnad kring korleis vi kan tilrettelegge for framtidsretta arbeidsplassar ved å skape Noregs smartaste fiskerihavn. Arrangementet finn stad på Langevåg bygdatun. Bømlo Fiskerihavn er eit prosjekt som tek sikte på å etablere ei fiskerihamn på industri-/hamneområdet som ligg i Hovlandshagen på Langevåg, heilt sør på Bømlo. Ei ny hamn vil gje grunnlag for eit næringsareal på land på 220 000 kvadratmeter. På arrangementet vil dykk få innblikk i prosjektet, og få moglegheita…

Finn ut meir »

januar 2019

Kontraktsseminar

22. januar kl. 10.0014.00
Verket, Vabakkjen 6
Stord, 5417 Norway
+ Google-kart

Korleis sikra rettane dine frå utviklingsprosjekt til kommersiell fase? Saman med klyngepartnarane Kluge advokatfirma og Atheno arrangerer NCE Maritime CleanTech eit seminar om IPR og kontraktar i prosjekt. Her får de òg høyra klyngebedrifter dela relevante erfaringar. Patentstyret deltar også, og det blir lagt opp til enkeltmøte med både Kluge og Patentstyret i etterkant av innlegga. For påmelding, gå til: https://maritimecleantech.no/event/kontraktsseminar/

Finn ut meir »

Frå idé til marknad-kurs

23. januar kl. 14.0016.00
Verket, Vabakkjen 6
Stord, 5417 Norway
+ Google-kart

Me har gleda av å invitere til «Frå idé til marknad-kurs» med Innovasjon Noreg den 23. januar. Kurset er midt i blinken for deg som har ein idé som du vurderer å realisere, eller for deg som er i ferd med å starte ei eigen bedrift. Sjekk ut lenka under her. Der finn du også eigen påmeldingslenke. Håpar me sjåast!   https://www.innovasjonnorge.no/no/om/kontorer-i-Norge/vestland/arrangementer2/fra-ide-til-marked---bergen10/

Finn ut meir »

februar 2019

Grunnleggande økonomikurs for etablerarar

20. februar kl. 08.3011.30
Verket, Vabakkjen 6
Stord, 5417 Norway
+ Google-kart
Gratis

Treng du litt kunnskapspåfyll knytt til økonomi? Då rår me til at du blir med på grunnleggande økonomikurs for etablerarar. Vår samarbeidspartnar Tveit Regnskap kjem til oss den 20. februar. Her vil du få mange gode tips, og det vert høve til å stille spørsmål undervegs. Det vert også høve til «speeddate» på slutten av arrangementet om du har særskilte konkrete spørsmål knytt til di bedrift. Merk at det er begrensa antal plassar, så her er det fyrst til mølla!…

Finn ut meir »

Industritanken: Berekraftig industri og teknologiutvikling

21. februar kl. 18.0020.30
Verket, Vabakkjen 6
Stord, 5417 Norway
+ Google-kart
Gratis

Den 21.februar kl 18.00 vert det nytt arrangement i regi av Industritanken med tema Berekraftig industri og teknologiutvikling. Denne gangen samarbeider Industritanken med den lokale Katapulten Sustainable Energy. Korleis kan industrien verte meir berekraftig? Industritanken utforsker om Norsk katapult er ein del av svaret for industrien i Sunnhordland. Leiar for Norsk Katapult, Bjørn Arne Skogstad kjem. Mika Tienhaara frå MTNC Katapulten (SINTEF Raufoss) kjem. Leiar for den lokale katapulten Sustainable Energy, Willie Wågen kjem. Og det same gjer Jane Jünger (Wärtsilä) og…

Finn ut meir »

mars 2019

Kva kan kriminalitet i arbeidslivet bety for deg?

14. mars kl. 10.0013.00
Verket, Vabakkjen 6
Stord, 5417 Norway
+ Google-kart

Korleis kan arbeidslivskriminalitet og svart arbeid undergrave samfunnsstrukturen vår og vera konkurransevridande i næringslivet? Stord Næringsråd, Fellesforbundet og Atheno inviterer til dagseminar om denne viktige problemstillinga. Kanskje årets viktigaste seminar. Sjekk ut og bli med! Program og påmelding her; http://www.stordnaeringsraad.no/web.aspx?page=108359&event=26098

Finn ut meir »
+ Eksporter hendingar